Uncategorized

Cách kê khai và nộp thuế GTGT đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hiện nay, có hai loại đơn vị sự nghiệp công lập gồm có đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. Ngoài những quy định hóa đơn điện tử hợp lệ đối với đơn vị này, nhiều kế toán còn băn khoăn rằng các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập này có phải đăng ký mã số thuế không, cách kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng phát sinh như thế nào. Trong phạm vi bài viết này, cách kê khai và nộp thuế GTGT đối với đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được gửi đến quý bạn đọc.

Đơn vị hành chính sự nghiệp công lập có thu có phải đăng ký mã số thuế không?

Hiện nay, các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thì sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp là một trong những đối tượng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu hằng năm sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác nên đơn vị sự nghiệp công lập cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế và thực hiện thủ tục lập hóa đơn.

nộp thuế GTGT

Cách kê khai và nộp thuế GTGT phát sinh đối với đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: Các đơn vị sự nghiệp công lập nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

– Nộp kèm tờ khai là bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo mẫu của cơ quan nhà nước.

– Khi kê khai thuế GTGT thì nộp bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT theo mẫu

– Các đơn vị sự nghiệp nộp kèm bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu đáp ứng đủ điều kiện thì được áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng được các điều kiện để áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT được tính theo phương pháp trực tiếp xác định dựa trên GTGT bằng tỷ lệ % x doanh thu. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động từ 1% áp dụng đối với việc phân phối, cung cấp hàng hóa 5% đối với dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu và 2% đối với hoạt động kinh doanh khác.

Thời hạn nộp thuế: Thông thường thì thời hạn nộp thuế của các đơn vị có phát sinh kê khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Việc quy định như vậy nhằm để các cơ quan, tổ chức thực hiện về quyền và nghĩa vụ nộp thuế của mình cho nhà nước nhằm đưa đất nước phát triển ngày một giàu mạnh.

Xem thêm:

4 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP?

WEB 2.0 LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT CHÍNH XÁC WEB 2.0 VÀ WEB 1.0

 

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *